Zeměpis - vlastivěda - Atlasy
Klasické i sešitové atlasy
 
Z24-Afrika,Austrálie,Oceánie - sešitový atlas pro ZŠ
  Atlasy
157.00 Kč
Atlas obsahuje obecné, hospodářské, politické, podnební a jiné mapy vztahující se k dané lokalitě Dát do košíku
 
Z25-Amerika - sešitový atlas pro ZŠ
  Atlasy
157.00 Kč
Atlas obsahuje obecné, hospodářské, politické, podnební a jiné mapy vztahující se k dané lokalitě Dát do košíku
 
Z26-Asie - sešitový atlas pro ZŠ
  Atlasy
157.00 Kč
Atlas obsahuje obecné, hospodářské, politické, podnební a jiné mapy vztahující se k dané lokalitě Dát do košíku
 
Z27-Evropa -sešitový atlas pro ZŠ
  Atlasy
197.00 Kč
Atlas obsahuje obecné, hospodářské, politické, podnební a jiné mapy vztahující se k dané lokalitě Dát do košíku
 
Z28-Svět - sešitový atlas pro ZŠ
  Atlasy
157.00 Kč
Atlas obsahuje obecné, hospodářské, politické, podnební a jiné mapy vztahující se k dané lokalitě Dát do košíku
 
Z29-Česká republika - sešitový atlas pro ZŠ
  Atlasy
183.00 Kč
Atlas obsahuje obecné, hospodářské, politické, podnební a jiné mapy vztahující se k dané lokalitě Dát do košíku
 
Z30-Vlastivědné mapy pro I.stupeň ZŠ
  Atlasy
183.00 Kč
Soubor vlastivědných map pro ZŠ,desky s obrysovou mapkou ČR,velká rozkládací vlastivědná mapa,tématické mapy,vývoj státu,historie Dát do košíku
 
Z31-Velký atlas světa
  Atlasy
980.00 Kč
Podrobný atlas, který by neměl scházet v žádném zeměpisném kabinetu. Aktualizované vydání z r. 2002. Dát do košíku
 
Z32-Školní atlas světa
  Atlasy
490.00 Kč
Atlas formátu A4 obsahuje 110 hlavních a dílčích map, 25 stran rejstříku a různé přílohy. Dát do košíku
Z59-fóliový Zeměpisný atlas
  Atlasy
2790.00 Kč
7 samostatných částí obsahujících vždy 5-15 černobílých i barevných fólií A4. Obsah: základní údaje o Zemi,tvar Země,rotace Země,souřadnicová síť,časová pásma,měřítko mapy,vrstevnice,řez litosférou,průřez dnem oceánu,litosférické desky...(75 ks fólií) Dát do košíku
Stránky: | 1 |