Zeměpis - vlastivěda
Klasické školní mapy - Atlasy - Globusy - Videokazety
 
Z39-video Zlatá Praha (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Nejznámější památky našeho hl. města (Vyšehrad, Nár. muzeum, Královská cesta, Staroměst. nám., Betlémská kaple, Nár. divadlo, Žid. hřbitov, Hradčany, Belvedér, Petřín aj.), jejich historie a současnost (30 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z40-video Praha - matka měst (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Nejznámější památky našeho hl. města (Vyšehrad, Nár. muzeum, Královská cesta, Staroměst. nám., Betlémská kaple, Nár. divadlo, Žid. hřbitov, Hradčany, Belvedér, Petřín aj.), jejich historie a současnost (60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z41-video Krasové jevy (VHS)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Na příkladech z jeskyní Moravského krasu se seznámíte se všemi základními krasovými útvary, možností a způsobem jejich vzniku (40 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
Z42-video Krasové jevy (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Na příkladech z jeskyní Moravského krasu se seznámíte se všemi základními krasovými útvary, možností a způsobem jejich vzniku (40 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
Z43-video Moravský kras (VHS)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Zavedeme Vás do labyrintu a propastí Sloupských a Punkevních jeskyní
s největší středoevropskou propastí Macochou a pod. (40 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z44-video Moravský kras (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Zavedeme Vás do labyrintu a propastí Sloupských a Punkevních jeskyní
s největší středoevropskou propastí Macochou a pod. (40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z45-video Lednicko-Valtický areál (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Průvodce po barokních Valticích a novogotické Lednici – jedné
z nejznámějších a nejnavštěvovanějších lokalit České republiky (50 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z46-video Lednicko-Valtický areál (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Průvodce po barokních Valticích a novogotické Lednici – jedné
z nejznámějších a nejnavštěvovanějších lokalit České republiky (50 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z47-video Krásy severní Moravy (VHS)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Podivuhodný svět jeskyní severní a střední Moravy (80 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
Z48-video Krásy severní Moravy (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Podivuhodný svět jeskyní severní a střední Moravy (80 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
Z49-video Moravská mozaika (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Krásy a zajímavosti jižní Moravy za použití leteckých záběrů (40 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
Z50-video Moravská mozaika (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Krásy a zajímavosti jižní Moravy za použití leteckých záběrů (40 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
Z51-video Voda v přírodě - tekoucí vody (VHS)
  Videokazety a DVD
890.00 Kč
Videopořad vychází z učebnice Prvouky pro 3. roč. ZŠ a objasňuje žákům všechny základní pojmy (pramen a jeho druhy, přítoky, splavnost, meandry,aj.)
(20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z52-video Voda v přírodě - tekoucí vody (DVD)
  Videokazety a DVD
890.00 Kč
Videopořad vychází z učebnice Prvouky pro 3. roč. ZŠ a objasňuje žákům všechny základní pojmy (pramen a jeho druhy, přítoky, splavnost, meandry,aj.)
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z53-video Voda v přírodě - stojaté vody, pitná voda (VHS)
  Videokazety a DVD
890.00 Kč
Ukazuje prostředí rybníků, jezer a přehrad i s jejich flórou a faunou. Další část je zaměřena na vznik pitné vody. Určeno pro vyšší ročníky ZŠ (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
Z54-video Voda v přírodě - stojaté vody, pitná voda (DVD)
  Videokazety a DVD
890.00 Kč
Ukazuje prostředí rybníků, jezer a přehrad i s jejich flórou a faunou. Další část je zaměřena na vznik pitné vody. Určeno pro vyšší ročníky ZŠ (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
Z55-video Druhy krajin a jejich výšky (VHS)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Panoramatické záběry pěti krajinných typů doplněné počítačovou animací. Rovina, pahorkatina, vrchovina, hory a velehory.
Pro první i druhý stupeň ZŠ (30 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z56-video Druhy krajin a jejich výšky (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Panoramatické záběry pěti krajinných typů doplněné počítačovou animací. Rovina, pahorkatina, vrchovina, hory a velehory.
Pro první i druhý stupeň ZŠ (30 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z57-videopořad Mapa
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Měřítka a základní kategorie map. Tvorba mapy, vývoj map, technologie tvorby a výroby map, pásmový čas, výpočty a měření na geografických mapách (40 min., 2 x VHS) Dát do košíku
 
Z58-projekční folie Formy zemského povrchu
  Globusy,pojekční folie
2100.00 Kč
Komplet 90 barevných fotografií z časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC
na průsvitkách představuje všechny typy a vznik zemských povrchů. Doplněno textovými informacemi.
Dát do košíku
Z59-fóliový Zeměpisný atlas
  Atlasy
2790.00 Kč
7 samostatných částí obsahujících vždy 5-15 černobílých i barevných fólií A4. Obsah: základní údaje o Zemi,tvar Země,rotace Země,souřadnicová síť,časová pásma,měřítko mapy,vrstevnice,řez litosférou,průřez dnem oceánu,litosférické desky...(75 ks fólií) Dát do košíku
 
Z60-videopořad Afrika (VHS)
  Videokazety a DVD
2790.00 Kč
Unikátní 5-ti dílný videopořad, vzniklý na expedici Živá Afrika, která měla za úkol zmapovat Afriku od rovníku na sever (první 4 díly). Oblastmi jižní Afriky se pak zabývá pátý díl:
1.díl - Afrika na dohled (Arabská Afrika a Sahara)
2.díl - Požehnání Guinejského zálivu (tropická oblast u Guinejského zálivu)
3.díl - Cestování v čase (střední tropická Afrika)
4.díl - Pestrý východ Afriky (tzv. ''Africký roh'')
5.díl - Jižní Afrika - země protikladů
(80 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z61-videopořad Afrika (DVD)
  Videokazety a DVD
2790.00 Kč
Unikátní 5-ti dílný videopořad, vzniklý na expedici Živá Afrika, která měla za úkol zmapovat Afriku od rovníku na sever (první 4 díly). Oblastmi jižní Afriky se pak zabývá pátý díl:
1.díl - Afrika na dohled (Arabská Afrika a Sahara)
2.díl - Požehnání Guinejského zálivu (tropická oblast u Guinejského zálivu)
3.díl - Cestování v čase (střední tropická Afrika)
4.díl - Pestrý východ Afriky (tzv. ''Africký roh'')
5.díl - Jižní Afrika - země protikladů
(80 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z62-video Krkonoše (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Průvodce nejvyššími českými horami ve všech ročních obdobích. Navštívíme všechna známá horská střediska, přírodní zajímavosti a projdeme některé horské túry.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z62-video Krkonoše (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Průvodce nejvyššími českými horami ve všech ročních obdobích. Navštívíme všechna známá horská střediska, přírodní zajímavosti a projdeme některé horské túry.
(30 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z63-video Český ráj (VHS)
  Videokazety a DVD
520.00 Kč
Jeden z nejkrásnějších regionů České republiky. Pořad seznámí diváka s architektonickými památkami, lidovými zvyky, a zejména s přírodními krásami. Za obdiv stojí především pískovcová skalní města.
(45 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z63ideo Český ráj (DVD)
  Videokazety a DVD
520.00 Kč
Jeden z nejkrásnějších regionů České republiky. Pořad seznámí diváka s architektonickými památkami, lidovými zvyky, a zejména s přírodními krásami. Za obdiv stojí především pískovcová skalní města.
(45 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z64-video Hrady a zámky ČR I. a II. díl (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Snímek představuje 45 nejvýznamnějších českých a moravských hradů a zámků. Seznámí diváka. nejen s exteriéry, ale provede i po zámeckých parcích či zahradách, samozřejmě nechybí ani vnitřní expozice.
(75 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z64-video Hrady a zámky ČR I. a II. díl (VHS)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Snímek představuje 45 nejvýznamnějších českých a moravských hradů a zámků. Seznámí diváka. nejen s exteriéry, ale provede i po zámeckých parcích či zahradách, samozřejmě nechybí ani vnitřní expozice.
(75 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z65-video Památky UNESCO (DVD)
  Videokazety a DVD
520.00 Kč
Obsahem filmu je seznámení s těmi největšími architektonickými perlami ČR, oceněnými zápisem do organizace UNESCO.
Uvidíme 12 měst, zapsaných do UNESCO do roku 2006.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z65-video Památky UNESCO (VHS)
  Videokazety a DVD
520.00 Kč
Obsahem filmu je seznámení s těmi největšími architektonickými perlami ČR, oceněnými zápisem do organizace UNESCO.
Uvidíme 12 měst, zapsaných do UNESCO do roku 2006.
(60 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z66-video Karlovy Vary a lázeňská oblast (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Průvodce západočeským lázeňským trojúhelníkem. Navštívíme Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně i Jáchymov. Součástí filmu je i návštěva lázní a lázeňských procedur.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z71-video Jižní Čechy (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Přírodní krásy, zachovalé památky městské i lidové architektury a poklidná atmosféra tohoto regionu, lákající k odpočinku a rekreaci.
(25 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z72-video Morava a Slezsko (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Tradice, krásnou přírodu a bohaté možnosti kulturního vyžití můžete obdivovat v tomto průvodci. Navštívíme mnoho měst, hradů a zámků jižní i severní Moravy a Slezska.
(30 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z73-video Londýn (VHS)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Londýn - hlavní město Velké Británie je významnou metropolí současnosti. Návštěvníci obdivují panorama budov kolem řeky Temže. Snímek nás provede po Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho, China Town, Buckinghamským palácem, Tower Bridge, Katedrálou St.Paul a dalším.
(40 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z74-video Londýn (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Londýn - hlavní město Velké Británie je významnou metropolí současnosti. Návštěvníci obdivují panorama budov kolem řeky Temže. Snímek nás provede po Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho, China Town, Buckinghamským palácem, Tower Bridge, Katedrálou St.Paul a dalším.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z75-video Švýcarsko (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Průvodce představí Zurich, Lichtenštejnsko, Vaduz, Lugano, Locarno, Zermatt, Matterhorn, Ženevu, Chi1lon, Montreux, Vevey, Jungfrau a mnoho dalšího.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z76-video Francie (VHS)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Francie je jednou z největších a nejkrásnějších zemí v Evropě. Náš film začíná v Paříži a Versailles, uvidíme také Rouen, Caen, Mont St.Michel, zámky na Loiře, Bordeaux, Avignon, Nice, Monako a mnoho dalšího.
(105 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
Z77-video Morava (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Tradiční země Moravská a Slezská nabízí množství historických památek, krásnou přírodu a bohaté možnosti kulturního a sportovního využití. ,Obsah filmu: Brno, Jihlava, Telč, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Pernštejn, Znojmo, Vranov nad Dyjí, Mikulov, Lednice, Valtice, Uherské Hradiště, Buchlovice, Buchlov, Strážnické slavnosti, Zlín, Luhačovice, Kroměříž, Moravský kras, Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Štramberk, Olomouc, Bouzov, Ostrava, Opava, Hradec nad Moravicí, Jeseník, Karlova Studánka, Bruntál, Velké Losiny.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z78-videoPraha I.,II. (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
cyklus Regiony České republiky
Dvoudílný videopořad o našem hlavním městě.
(25 min.+ 25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 |