Dějepis - Výukové fólie
D53-transparentní fólie - Raný středověk na mapách  Cena: 2370.00 Kč
Soubor se věnuje zobrazení základního učiva jednotlivých tématických celků dějin raného středověku na mapách. 22 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodika
Evropa na počátku 6. století - první barbarské státy, Byzanc a okolní Evropa za císaře Justiniána I., Evropa v první třetině 7. století, vznik a rozmach arabské říše, Evropa ve druhé polovině 8. století, doba invazí – Vikingové, franská říše Karla Velikého, rozpad franské říše a verdunská smlouva, doba invazí – Uhři a další kočovníci, Evropa v době Velké Moravy (poslední třetina 9. století), Evropa koncem 10. století, římsko – německá říše v první třetině 11. století, Evropa koncem 11. století, křížové výpravy a reconquista v raném středověku, Evropa koncem 12. století, náboženské poměry v Evropě raného středověku, umění a vzdělanost v raně středověké Evropě, český stát v 10. století, kolonizace a hradská správa českého státu v raném středověku, český stát v 11. – 12. století, církevní organizace českého státu v 10. – 12. století, významné románské památky v českých zemích.


« zpět
Množství