Dějepis - Výukové fólie
D50-transparentní fólie - Dějiny raného středověku  Cena: 2990.00 Kč
Soubor obsahuje přehledy a schématy základního učiva jednotlivých tématických celků dané problematiky. 28 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodika
Středověk a jeho periodizace, charakteristika raného středověku, stěhování národů, příchod Slovanů do našich zemí, byzantská říše a její kultura, výboje Arabů, křesťanství v raném středověku – jeho podstata, církevní organizace, spory mezi Římem a Byzancí, kláštery a jejich význam, úloha církve ve středověku, franská říše, Sámova říše, Velká Morava, cyrilometodějská mise, hmotná kultura Velké Moravy, vznik a počátky českého státu, šíření křesťanství v českých zemích, počátky uherského a polského státu, Kyjevská Rus, státy jižních Slovanů, vznik Svaté říše římské, výboje Vikingů, vznik Francie a Anglie, císařství a papežství – boj o investituru, křížové výpravy, společnost a hospodářský život v českém státě raného středověku, vrchol českého státu v 11. – 12. století, románská kultura.


« zpět
Množství